Nghiệm thu 21 khu đô thị, khu dân cư mới

THỨ BẢY, 14/04/2018 13:00:24

Hội đồng Nghiệm thu các khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh vừa có kế hoạch nghiệm thu công trình, hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thuộc 21 dự án khu dân cư, khu đô thị mới đã cơ bản hoàn thành trên địa bàn tỉnh năm 2018.

21 dự án này ở 9 huyện, thị xã, thành phố. Trong đó, có 8 dự án ở TP Hải Dương, 3 dự án ở Kinh Môn, 3 dự án ở thị xã Chí Linh... Hội đồng sẽ tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 25.6.2018.

Việc nghiệm thu các dự án nhằm rà soát, kiểm tra việc thực hiện các quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng phát triển các khu dân cư, khu đô thị mới; thực hiện các giải pháp của đề án nâng cao chất lượng quy hoạch và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh theo đúng tiến độ được phê duyệt. Qua việc nghiệm thu này sẽ đánh giá tình hình thực hiện đầu tư xây dựng các dự án, ghi nhận các khó khăn, vướng mắc để đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh có giải pháp tháo gỡ.
MINH HỒNG

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu