Ngành thuế phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán ngân sách 2019

THỨ SÁU, 11/01/2019 17:52:57

Chiều 11.1, Cục Thuế tỉnh tổ chức tổng kết công tác thuế năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.


Đồng chí Vương Đức Sáng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Vương Đức Sáng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành thuế tỉnh bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền địa phương, các sở, ngành triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp tăng thu ngân sách. Xây dựng phương án, kế hoạch thu ngân sách hàng tháng, quý, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận trong toàn ngành. Theo dõi chặt chẽ tiến độ thu. Đánh giá, phân tích cụ thể từng sắc thuế, từng khu vực, địa bàn, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo tỉnh giải quyết những khó khăn, vướng mắc. 

Đồng chí đề nghị ngành thuế tập trung tuyên truyền, hỗ trợ, đối thoại với các doanh nghiệp và người dân để đưa chính sách thuế vào cuộc sống. Tham mưu cho Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách của tỉnh phương án quản lý hiệu quả hộ kinh doanh trên địa bàn, giải pháp chống thất thu thuế đối với hoạt động bán hàng online. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hoá công tác thuế, giảm số giờ nộp thuế;  ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý thuế nhằm tạo điều kiện tối đa cho người nộp thuế. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đẩy mạnh bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức ngành thuế để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.


Ngành thuế Hải Dương phát động thi đua năm 2019

Năm 2018, tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh đạt 13.678 tỷ đồng, vượt 22% dự toán, tăng 20% so với số thu năm 2017. Nếu trừ số thu từ tiền sử dụng đất và xổ số, thu nội địa Hải Dương đạt 10.577 tỷ đồng, vượt 1% dự toán, tăng 8%.

Năm 2019, ngành thuế Hải Dương được Bộ Tài chính giao thu 12.062 tỷ đồng, tăng 7% so với dự toán pháp lệnh năm 2018. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Cục Thuế tỉnh đề ra 3 nhiệm vụ trọng tâm là: Triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, trốn, nợ thuế; đẩy mạnh hiện đại hoá công tác quản lý thuế gắn với cải cách thủ tục hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ và thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, tiết kiệm, chống lãng phí.              

  VỊ THUỶ

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu