Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh: Cho vay ủy thác qua Hội Phụ nữ chiếm 53% tổng dư nợ

THỨ NĂM, 31/05/2018 08:23:45

Đến nay, toàn tỉnh có khoảng 50.000 phụ nữ được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Vốn vay chủ yếu được phụ nữ đầu tư vào các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, kinh doanh dịch vụ...

Đến hết tháng 5, dư nợ cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh ước đạt hơn 3.000 tỷ đồng, tăng 3,8% so với cuối năm 2017 và 6,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, dư nợ cho vay ủy thác qua Hội Phụ nữ các cấp đạt hơn 1.600 tỷ đồng, chiếm 53% tổng dư nợ, tăng 4% so với cuối năm 2017.

Đến nay, toàn tỉnh có khoảng 50.000 phụ nữ được vay vốn từ Ngân hàng CSXH. Vốn vay chủ yếu được phụ nữ đầu tư vào các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, sản xuất tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh dịch vụ... Nguồn vốn vay từ Ngân hàng CSXH đã giúp nhiều phụ nữ thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của nhiều địa phương...

Ngân hàng CSXH phấn đấu đến hết năm 2018, dư nợ cho vay ủy thác qua Hội Phụ nữ các cấp tăng 5% so với năm 2017.
HẢI MINH

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu