Nâng công suất trạm biến áp 110 kV Đại An

THỨ HAI, 16/04/2018 11:23:50

Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Dương vừa đưa vào vận hành máy biến áp T1 công suất 63 MVA.

Doanh nghiệp cũng lắp đặt hệ thống thanh cái và tủ xuất tuyến 35 kV, 22 kV, cáp xuất tuyến đấu nối lưới điện khu vực cho trạm biến áp 110 kV Đại An (TP Hải Dương). Công trình có tổng vốn đầu tư 43 tỷ đồng, từ nguồn vốn khấu hao cơ bản của công ty. 

Trạm biến áp này cấp điện cho một số phụ tải mới thuộc khu công nghiệp Đại An, Tân Trường, khu vực phía tây TP Hải Dương và chống quá tải cho các trạm biến áp 110 kV Đồng Niên (TPHải Dương)  và Phúc Điền (Cẩm Giàng).
NGỌC THỦY

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu