Nam Sách sớm cán đích thu ngân sách cả năm

THỨ TƯ, 11/07/2018 15:02:37

Đây là năm đầu tiên trong nhiều năm qua huyện Nam Sách hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách ngay trong 6 tháng đầu năm.

Đây là năm đầu tiên trong nhiều năm qua huyện Nam Sách hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách ngay trong 6 tháng đầu năm. Trong ảnh: Chi cục Thuế huyện Nam Sách tăng cường phối hợp liên ngành kiểm tra thị trường hàng hóa

Đến hết tháng 5, huyện Nam Sách đã thu ngân sách nhà nước đạt 141,734 tỷ đồng, hoàn thành toàn diện mục tiêu phấn đấu của huyện trong cả năm 2018, tăng 41,3% so với kế hoạch tỉnh giao cả năm và gấp gần 3 lần kỳ năm trước. Đây là năm đầu tiên trong nhiều năm qua huyện Nam Sách hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách ngay trong 6 tháng đầu năm, tạo điều kiện để những tháng cuối năm thực hiện tăng thu cho ngân sách huyện, phục vụ các mục tiêu đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Theo ông Bùi Đức Thanh, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Nam Sách, xác định rõ thu ngân sách luôn là nhiệm vụ hàng đầu của cả Đảng bộ, chính quyền và các ngành, Chi cục Thuế huyện đã tích cực tham mưu, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của ngành dọc cấp trên và cấp ủy, chính quyền huyện, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tạo ra nguồn thu, nuôi dưỡng, quản lý nguồn thu. Sớm hoàn thành thu ngân sách năm 2018 còn thể hiện sự hồi phục và phát triển của doanh nghiệp trong những tháng đầu, quý đầu của năm.

Năm 2018, huyện Nam Sách được tỉnh giao thu 100,3 tỷ đồng, huyện phấn đấu thu thêm 40 tỷ đồng. Trong đó, thu ngoài quốc doanh 25,2 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất tỉnh giao 40 tỷ đồng (huyện giao thu 80 tỷ đồng), thu trước bạ 19 tỷ đồng, thu khác ngân sách 3,5 tỷ đồng, thu phí, lệ phí 2,5 tỷ đồng... Các chỉ tiêu này đều tăng hơn so với năm 2017.
      
Tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện hiện có sự tăng trưởng nhanh, ổn định. Đặc biệt, một số dự án mở rộng sản xuất của các doanh nghiệp đi vào hoạt động đã thu hút và giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động tại địa phương. Các công trình đầu tư cơ sở hạ tầng từ ngân sách nhà nước được triển khai đúng tiến độ, thị trường bất động sản "ấm" trở lại... nên có nhiều cơ sở để ngành thuế hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Bên cạnh đó, ngành thuế huyện đã làm tốt công tác quản lý nợ thuế và xử lý nợ xấu, thu về ngân sách huyện nhiều tỷ đồng. Nhưng khó khăn lớn nhất là nhiều khoản thu không mang tính chủ động như thu trước bạ, các khoản thu khác ngân sách... Trong những tháng đầu năm có nhiều thay đổi về chính sách thuế cũng như hoạt động nghiệp vụ kế toán thuế ở các doanh nghiệp và ngành thuế cũng gây khó khăn cho công tác thu ngân sách.

Xác định rõ những thuận lợi và khó khăn trên, đội ngũ cán bộ, công chức Chi cục Thuế huyện Nam Sách tích cực tuyên truyền, hướng dẫn, giúp đỡ để người dân, doanh nghiệp chấp hành nghĩa vụ nộp thuế. Ngay từ đầu năm, đơn vị đã đề ra nhiều giải pháp chuyên môn, phát động phong trào thi đua và giao nhiệm vụ cụ thể cho các đội thuế. Hằng tháng, chi cục đều đánh giá tình hình, phân tích cụ thể nguyên nhân hạn chế, vướng mắc để đề ra các giải pháp khắc phục. Đơn vị chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý thuế, đôn đốc thu lệ phí môn bài, thuế khoán, các khoản nợ thuế. Tiếp tục tăng cường kiểm tra, rà soát, đôn đốc khai và nộp thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản thu nhập phát sinh, đôn đốc thu kịp thời vào ngân sách nhà nước sau quyết toán thuế. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương triển khai đấu giá đất, đôn đốc kê khai nộp ngay vào ngân sách nhà nước tiền sử dụng đất đã trúng đấu giá.

Những tháng còn lại của năm 2018, đội ngũ cán bộ thuế huyện Nam Sách tiếp tục đồng hành với người nộp thuế, phấn đấu tăng thu ngân sách huyện, phục vụ mục tiêu đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

DƯƠNG HÒA

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu