Liên minh HTX tỉnh phấn đấu xây dựng 7-8 mô hình HTX kiểu mới

THỨ SÁU, 12/01/2018 16:30:27

Sáng 12.1, Liên minh HTX tỉnh tổng kết hoạt động năm 2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 2018.


 Liên minh HTX tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm 2018
Năm 2018, Liên minh HTX tỉnh tiếp tục tuyên truyền sâu rộng Luật HTX 2012 tới cán bộ, thành viên HTX và người dân. Tham gia xây dựng các chương trình, đề án phát triển kinh tế tập thể, đặc biệt là Đề án "Phát triển kinh tế tập thể tỉnh Hải Dương giai đoạn 2018-2020, định hướng đến 2025"; chú trọng xây dựng và nhân rộng mô hình HTX trong nông nghiệp, nông thôn; nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX trong xây dựng nông thôn mới. Đề nghị UBND tỉnh ra quyết định chính thức thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh và bổ sung vào nguồn quỹ. Hướng dẫn thành lập mới từ 10-15 HTX, vận động kết nạp ít nhất 10 thành viên mới. Triển khai xây dựng từ 7-8 mô hình HTX kiểu mới, trong đó có 6-7 mô hình liên kết theo chuỗi giá trị...

Trong năm 2017, Liên minh HTX tỉnh đã kết nạp thêm 9 thành viên mới,nâng tổng số lên 438 thành viên, hỗ trợ thành lập 14 HTX. Đồng thời, hỗ trợ 1 đơn vị vay vốn từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm với số tiền 125 triệu đồng, 2 HTX vay vốn từ nguồn hỗ trợ phát triển HTX của tỉnh với tổng số tiền 600 triệu đồng. Liên minh HTX tỉnh đã xây dựng được 6 mô hình HTX kiểu mới gắn với liên kết theo chuỗi giá trị, HTX liên kết với doanh nghiệp và tổ chức khoa học để cung ứng giống, vật tưvà liên kết tiêu thụ sản phẩm cho nông dân.
                                                                            TRẦN HIỀN

 

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu