Kim Thành xây dựng tuyến đê kiểu mẫu

THỨ HAI, 30/04/2018 17:55:26

Huyện Kim Thành có 4 tuyến đê với tổng chiều dài hơn 53 km thuộc đê cấp 2 và cấp 3.

Trong đó, tuyến đê tả sông Lai Vu dài hơn 4,5 km, đê hữu sông Kinh Môn dài gần 21 km, tuyến tả sông Rạng dài hơn 21 km và đê tả sông Lạch Tray dài hơn 7,3 km. Có 10 tuyến kè lát mái và 46 điếm canh đê.

Theo ông Trương Đức Tốn, Hạt trưởng Hạt Quản lý đê huyện Kim Thành, hệ thống mặt đê của huyện nhiều điểm đã được bê tông cứng hóa, bảo đảm chống bão lũ, được gia cố, tu bổ, nâng cấp nhằm xóa dần các điểm xung yếu. Tuy nhiên vẫn còn những hạn chế tồn tại như bề dày thân đê, cơ đê chưa bảo đảm mặt cắt thiết kế, nhiều thùng vũng sau cạnh chân đê. Điếm canh đê xây dựng từ lâu bị xuống cấp. Hoạt động bến bãi trong mùa mưa lũ không có phép, sai phép, chất chứa vật liệu quá cao vào sát hành lang an toàn bảo vệ đê. Xe chạy quá tải trên đê gây hư hỏng mặt đê. Tình trạng rác thải sinh hoạt đổ ra mái đê, hành lang bảo vệ đê. Việc khai thác cát trái phép vẫn diễn ra ở một số địa phương. Hàng che chắn sóng chưa được quan tâm, chăm sóc…

Trước tình trạng đó, huyện Kim Thành đã chọn và xây dựng tuyến đê kiểu mẫu có chiều dài hơn 4,5 km từ vị trí K0+00 đến K4+511 thuộc đê cấp 2 đi qua địa phận các xã Thượng Vũ, Cộng Hòa và Lai Vu, thuộc đê tả sông Lai Vu. Việc xây dựng tuyến đê kiểu mẫu nhằm tăng cường công tác quản lý, bảo vệ an toàn hệ thống đê điều, giảm tình trạng vi phạm pháp luật về đê điều, xây dựng các tuyến đê bảo đảm xanh - sạch - đẹp… 

Trong 2 năm 2016 và 2017, UBND huyện Kim Thành đã đầu tư kinh phí lắp barie, biển báo hạn chế tải trọng xe đi trên mặt đê, biển lý trình tuyến đê. Mặt đê được cải tạo bằng đá cộn bảo đảm giao thông, phòng chống lụt bão. Năm 2016, huyện tổ chức phát quang cây dại 2 bên mái đê đoạn từ K0+00 đến K1+850. Đầu năm 2017, Hạt Quản lý đê trồng dặm lại cỏ chống xói mái đê đoạn từ K0 đến K1+50. Trước mùa lũ tiếp tục giải tỏa cây cối đoạn từ K1+850 đến K4+511 với chiều dài 2,6km. Trong 2 năm đã trồng dặm 150 mống tre chắn sóng để từng bước khép kín toàn tuyến... 

Hạt Quản lý đê huyện phát quang, trồng dặm cỏ chống xói mái đê tả sông Rạng dài 1,1km. Tuyến đê đã khang trang, sạch đẹp hơn, vừa đạt tiêu chí thẩm mỹ vừa bảo đảm công tác phòng chống bão lụt...

Với các xã ven đê, trong những tháng cuối năm 2017, huyện Kim Thành phát động toàn dân triển khai giải tỏa cây cối, cỏ dại ở mái đê, hành lang bảo vệ đê. Các xã làm tốt việc này là Tam Kỳ, Kim Lương, Việt Hưng, Tuấn Hưng… Tính đến cuối tháng 12.2017, các xã, thị trấn có đê đã thực hiện đạt gần 100% khối lượng công việc.

Song hành với xây dựng tuyến đê kiểu mẫu, huyện cũng tập trung xây dựng “Hạt Quản lý đê điển hình”. Hạt Quản lý đê huyện tiến hành cải tạo khuôn viên, trụ sở, phòng làm việc sạch sẽ, bảo đảm các yêu cầu về văn minh công sở và thuận tiện cho người đến liên hệ công tác. Năm 2016, Hạt Quản lý đê huyện xây bệ sàn nhà kho cụm Tuần Mây; năm 2017 sửa chữa nhà làm việc cụm quản lý Tuần Mây, xây dựng lại kho vật tư dự trữ; xây bệ 2 nhà kho tại trụ sở của Hạt. Qua đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý đê điều, nâng cao hiệu quả công việc.

Qua thực hiện phong trào xây dựng “Hạt Quản lý đê điển hình” và xây dựng tuyến đê kiểu mẫu, huyện Kim Thành đã khắc phục được tình trạng vi phạm đổ rác thải trên mặt và hành lang đê. Thời gian tới, huyện tiếp tục nhân rộng các phong trào trên, tạo sức lan tỏa, góp phần bảo vệ vững chắc các tuyến đê trên địa bàn. Huyện phấn đấu đến năm 2020 có thêm từ 1 - 2 tuyến đê kiểu mẫu. 
THẾ MẠNH

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu