Khẩn trương báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng nông thôn mới

THỨ SÁU, 05/01/2018 10:00:22

Đến ngày 4.1, Sở Kế hoạch và Đầu tư vẫn chưa nhận được báo cáo, tổng hợp tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trong quá trình xây dựng nông thôn mới của UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Trước đó, ngày 11.12.2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư có công văn gửi các đơn vị đề nghị chậm nhất ngày 25.12.2017 phải báo cáo nội dung này theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

UBND các huyện, thị xã, thành phố cần khẩn trương nộp báo cáo theo yêu cầu để Sở Kế hoạch và Đầu tư có căn cứ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
PHAN ANH

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu