Hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty CP Trúc Thôn

THỨ TƯ, 24/10/2018 15:21:48

Sở Tài nguyên và Môi trường đã thông báo hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành E0509401 chứng nhận "mỏ đất chịu lửa" cấp cho Công ty CP Trúc Thôn.

Nguyên nhân do công ty không giao nộp giấy chứng nhận theo quy định.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này được Chủ tịch UBND tỉnh Hải Hưng cấp cho Công ty CP Trúc Thôn ngày 3.11.1992, diện tích 484.382 m2 tại phường Cộng Hòa (Chí Linh).
BẢO LONG

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu