HTX Nông nghiệp phường Hoàng Tân: Mua hành cao hơn giá thị trường từ 3.000 - 4.000 đồng/kg

THỨ BA, 10/12/2019 20:54:43

Vụ đông năm nay, HTX Nông nghiệp phường Hoàng Tân (TP Chí Linh) bao tiêu 45 ha hành cho nông dân.

HTX đang mua hành dọc với giá từ 9.000 - 10.000 đồng/kg, hành củ tươi từ 14.000 - 15.000 đồng/kg, cao hơn giá ngoài thị trường từ 3.000 - 4.000 đồng/kg.

Năm nay, năng suất hành giảm chỉ còn 4 - 4,5 tạ/sào. Nguyên nhân do đầu vụ thời tiết ấm nóng nên hành chậm phát triển. Vụ này, chi phí chăm sóc hành tăng lên nhưng người dân vẫn thu lãi từ 1,5 - 2 triệu đồng/sào.
Đầu vụ, HTX hỗ trợ giống, phân bón và hướng dẫn nông dân kỹ thuật trồng, chăm sóc hành. Đây là năm thứ hai HTX Nông nghiệp phường Hoàng Tân bao tiêu hành cho nông dân.
  PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu