Hỗ trợ 2 tỷ đồng xây dựng hạ tầng 4 chợ

THỨ BA, 15/10/2019 08:42:45

UBND tỉnh vừa phân bổ 2 tỷ đồng vốn đầu tư công trong nguồn cân đối ngân sách địa phương năm 2019 thuộc ngân sách tỉnh để hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng 4 chợ...

UBND tỉnh vừa phân bổ 2 tỷ đồng vốn đầu tư công trong nguồn cân đối ngân sách địa phương năm 2019 thuộc ngân sách tỉnh để hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng 4 chợ gồm Bồng Lai ở xã Ninh Hải (Ninh Giang), Liên Minh ở xã Thanh Lang (Thanh Hà) và xã Tiền Phong, xã Đoàn Kết (Thanh Miện). Mỗi chợ sẽ được hỗ trợ 500 triệu đồng để san lấp mặt bằng, xây dựng các hạng mục phụ trợ, đường vào chợ, nhà để xe, tường rào…

UBND tỉnh giao cho UBND các xã trên khẩn trương hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, triển khai đầu tư và thanh toán, giải ngân 100% vốn giao trong năm 2019.
PHAN ANH

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu