Hạn chế nợ quá hạn, tăng cường huy động vốn

THỨ SÁU, 10/07/2020 15:55:19

Tổng nguồn vốn huy động của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hải Dương trong 6 tháng đầu năm đạt trên 3.743 tỷ đồng, tăng 2,7%; dư nợ cho vay hơn 3.522 tỷ đồng, tăng 3% so với cuối năm 2019.


Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Đức Sáng đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội Hải Dương hạn chế nợ quá hạn, tăng cường huy động vốn

Sáng 10.7, Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) chi nhánh tỉnh Hải Dương họp phiên thường kỳ quý II năm 2020.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Vương Đức Sáng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Đại diện đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của Ngân hàng CSXH chi nhánh tỉnh, phòng giao dịch Ngân hàng CSXH các huyện trong triển khai và hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng đầu năm. Đồng chí đề nghị thời gian tới, đơn vị cần tìm biện pháp hạn chế, không làm phát sinh mới các khoản nợ quá hạn. Bảo đảm đúng, trúng đối tượng cho vay ngay từ khâu thẩm định. Với các khoản vay hiện hữu, đơn vị cần thường xuyên theo dõi tình trạng khoản vay, bảo đảm đúng mục đích và hiệu quả trong sử dụng vốn. Rà soát, phân loại kỹ lưỡng các khoản nợ quá hạn, đề nghị khoanh nợ, xóa nợ cho những đối tượng đủ điều kiện. Phân công nhiệm vụ cụ thể tới từng cán bộ, nhân viên nhằm thu hồi các khoản nợ phải thu.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ngân hàng CSXH tỉnh cần tăng cường tuyên truyền, giao nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể cho từng cán bộ tín dụng, các tổ tiết kiệm và vay vốn… nhằm nâng cao khả năng huy động vốn của đơn vị. Liên quan đến việc thay đổi nhân sự từ các kỳ Đại hội, đồng chí đề nghị Ngân hàng CSXH tỉnh và huyện sớm củng cố, kiện toàn nhân sự, bảo đảm hoạt động thông suốt.

6 tháng đầu năm, tổng nguồn vốn huy động của Ngân hàng CSXH tỉnh đạt trên 3.743 tỷ đồng, tăng 2,7%; dư nợ cho vay hơn 3.522 tỷ đồng với gần 89.000 khách hàng dư nợ, tăng 3% so với cuối năm 2019. Dư nợ quá hạn và nợ khoanh trên 3,350 tỷ đồng, chiếm 0,095% tổng dư nợ, tăng hơn 330 triệu đồng so với cuối năm 2019.

HÀ KIÊN

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu