Giảm chi để bù hụt thu ngân sách cấp tỉnh năm 2017

THỨ BA, 10/07/2018 09:53:56

Mặc dù tổng thu ngân sách năm 2017 vượt dự toán nhưng ngân sách cấp tỉnh hụt thu cả tiền sử dụng đất và thu thường xuyên lên đến 523,236 tỷ đồng.


Đồng chí Vương Đức Sáng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Thành Chung
Sáng 10.7, HĐND tỉnh nghe đồng chí Vương Đức Sáng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo cáo điều chỉnh dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2017; Tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng cuối năm 2018. 

Năm 2017, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 14.854  tỷ đồng, đạt 118% dự toán giao. Trong đó, thu nội địa 11.453 tỷ đồng, bằng 109% dự toán giao. Tuy nhiên, tăng thu chủ yếu tập trung tại ngân sách cấp huyện, cấp xã; ngân sách cấp tỉnh hụt thu cả tiền sử dụng đất và thu thường xuyên lên đến 523,236 tỷ đồng.

Theo quy định, UBND trình Thường trực HĐND cùng cấp quyết định điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương và báo cáo HĐND tại kỳ họp gần nhất trong trường hợp dự kiến số thu không đạt dự toán được HĐND quyết định phải điều chỉnh giảm một số khoản chi. Trên cơ sở tổng số hụt thu ngân sách cấp tỉnh năm 2017, Thường trực HĐND tỉnh đồng ý với phương án của UBND tỉnh cắt giảm chi để bù đắp hụt thu. Theo đó, cắt giảm thường xuyên 337,564 tỷ đồng, chi đầu tư xây dựng cơ bản 29,762 tỷ đồng, sử dụng quỹ dự trữ tài chính 38,9 tỷ đồng; sử dụng kết dư ngân sách năm 2016 là 12,235 tỷ đồng, sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư 104,775  tỷ đồng. 

Thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2018 đạt 7.448 tỷ đồng, bằng 51,3% dự toán năm. Trong đó, thu nội địa đạt 6.171 tỷ  đồng, đạt 54,5% dự toán năm, bằng 114% so với cùng kỳ năm trước. Tổng chi ngân sách 6 tháng đầu năm đạt 5.825 tỷ 576 triệu đồng, đạt 54,1% dự toán năm, bằng 119,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, chi đầu tư phát triển 1.116 tỷ 615 triệu đồng, đạt 75,5% dự toán năm. Chi thường xuyên 4.190 tỷ đồng, đạt 49,7% dự toán năm. 

Dự kiến tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2018 đạt 15.160 tỷ đồng, đạt 104,3% so với dự toán năm. Trong đó, thu nội địa ước đạt 11.900 tỷ đồng, bằng 105% dự toán. Dự kiến tổng chi ngân sách cả năm đạt 15.573 tỷ 855 triệu đồng. Bội thu ngân sách ước khoảng 99 tỷ 300 triệu đồng.
PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu