Gia Lộc giải bài toán phát triển đô thị

THỨ TƯ, 14/04/2021 06:43:44

Theo quy hoạch, thị trấn Gia Lộc trở thành đô thị loại IV vào năm 2020, nhưng đến nay vẫn chưa thể cán đích do nhiều tiêu chí khó.


Dự kiến không gian đô thị thị trấn Gia Lộc sẽ được mở rộng ra các xã lân cận. nh tư liệu
Huyện Gia Lộc đang có những giải pháp, lộ trình cụ thể để thực hiện mục tiêu đưa thị trấn Gia Lộc trở thành đô thị loại IV vào năm 2025.

Nhiều tiêu chí khó

Năm 2011, UBND tỉnh đã phê duyệt quy hoạch vùng tỉnh Hải Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó xác định tới năm 2020 thị trấn Gia Lộc được quy hoạch trở thành đô thị loại IV. Thời gian qua dù đã rất cố gắng, nhưng đến năm 2020 thị trấn Gia Lộc vẫn chưa cán đích đô thị loại IV do nhiều tiêu chí khó đạt.

Theo Nghị định số 1210/2016/UBTVQH13 về phân loại đô thị, đến nay trong số 51 chỉ tiêu của đô thị loại IV, thị trấn Gia Lộc mới có 43 chỉ tiêu cơ bản đạt hoặc đạt một phần, còn 8 chỉ tiêu chưa đạt.

Chỉ tiêu khó khăn nhất là dân số. Đây cũng là bài toán khó mà Gia Lộc đang nỗ lực tìm lời giải. Để đạt được chỉ tiêu này, quy mô dân số toàn thị trấn phải đạt 50.000 người trở lên, mật độ dân số 1.200 người/km2. Mặc dù vậy, ngay cả khi sáp nhập toàn bộ dân số và diện tích của xã Phương Hưng vào thị trấn Gia Lộc thì toàn thị trấn mới có trên 20.000 người, mật độ dân số khoảng 2.200 người/km2. Ngoài ra, một số chỉ tiêu cũng chưa đạt do cần nguồn lực rất lớn để thực hiện như hệ thống xử lý nước thải đô thị, nhà tang lễ, mật độ đường giao thông, cây xanh, cảnh quan đô thị...
 
Theo quy hoạch, thị trấn Gia Lộc sẽ là trung tâm tổng hợp hoặc trung tâm chuyên ngành cấp tỉnh về kinh tế, tài chính, văn hóa, giáo dục..., thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh hoặc vùng liên huyện
Mở rộng không gian

Để tháo gỡ khó khăn trong việc xây dựng thị trấn Gia Lộc thành đô thị loại IV, ngày 5.12.2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3752/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Gia Lộc mở rộng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

Đây cũng là cơ sở để Gia Lộc tiếp tục có những giải pháp, lộ trình thực hiện cụ thể giải bài toán khó trên. Theo đó, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Gia Lộc lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Gia Lộc đã xây dựng đề án "Xây dựng thị trấn Gia Lộc đạt tiêu chí đô thị loại IV; hoàn thành quy hoạch và các tiêu chí xây dựng đô thị loại V đối với 6 xã: Toàn Thắng, Đoàn Thượng, Quang Minh, Hồng Hưng, Gia Tân, Gia Khánh giai đoạn 2021-2025, tạo tiền đề đến năm 2030, huyện Gia Lộc đạt tiêu chí đô thị loại IV". 

Huyện Gia Lộc đã quy hoạch phát triển không gian đô thị sang các xã lân cận, đồng thời lập đồ án "điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc đến năm 2035". Theo đồ án này, thị trấn Gia Lộc được quy hoạch là trung tâm tổng hợp hoặc trung tâm chuyên ngành cấp tỉnh về kinh tế, tài chính, văn hóa, giáo dục, đào tạo, y tế, du lịch, khoa học và công nghệ, đầu mối giao thông, có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh hoặc vùng liên huyện. 

Để giải bài toán về dân số, huyện Gia Lộc đã xây dựng 2 phương án. Phương án 1, quy hoạch phát triển không gian đô thị gồm thị trấn Gia Lộc, các xã Gia Tân, Gia Khánh và Toàn Thắng. Phương án 2, quy hoạch phát triển không gian đô thị gồm thị trấn Gia Lộc, các xã Gia Tân, Gia Khánh, Toàn Thắng, Hoàng Diệu và Hồng Hưng. 
Huyện Gia Lộc cũng đề ra lộ trình cụ thể để thực hiện từ năm 2021-2023. Năm 2021, huyện sẽ xin chủ trương, lập nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch, lập điều chỉnh quy hoạch. Năm 2021-2022, huyện sẽ lập đề cương nhiệm vụ và chương trình phát triển đô thị. Năm 2022-2023 sẽ thực hiện các hạng mục chương trình phát triển đô thị. Năm 2023 lập và trình duyệt đề án phân loại đô thị thị trấn Gia Lộc đạt tiêu chí đô thị loại IV. 

Ông Đoàn Văn Long, Chủ tịch UBND thị trấn Gia Lộc cho biết căn cứ vào đề án, thị trấn sẽ tổ chức triển khai họp, thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch thực hiện, đồng thời tuyên truyền để nhân dân đồng thuận thực hiện. "Thị trấn sẽ tập trung thực hiện các tiêu chí dễ trước, khó sau. Cụ thể như để thực hiện tiêu chí có nhà tang lễ, thị trấn đã quy hoạch, bố trí 4 ha ở khu vực giáp ranh với xã Gia Khánh, đồng thời huy động nguồn lực để xây dựng công trình này. Phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện để xây dựng quy chế quản lý kiến trúc đô thị. Với tiêu chí cây xanh (cảnh quan đô thị, khu vực nội thị), huyện đã bố trí gần 40 tỷ đồng để thực hiện chỉnh trang thị trấn...", ông Long cho biết. 

Ông Vũ Văn Cấp, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Gia Lộc cho biết căn cứ vào mục tiêu và nội dung đề án, huyện sẽ xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn các địa phương thực hiện đề án. Hằng năm, huyện tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện... Thực hiện tốt đề án sẽ góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. 
 
THẾ ANH

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu