​Giá gia cầm giống tăng mạnh

THỨ BA, 13/03/2018 15:32:21

Theo chủ một số cơ sở kinh doanh, ấp nở trứng gia cầm ở các huyện Gia Lộc, Nam Sách... giá gia cầm giống hiện tăng từ 5.000-10.000 đồng/con so với đầu tháng trước.

Giá gà giống từ 20.000-22.000 đồng/con (tăng từ 5.000-7.000 đồng/con), vịt từ 22.000-25.000 đồng/con (tăng từ 8.000-10.000 đồng/con), ngan 25.000 đồng/con (tăng 7.000 đồng/con).
 
Thời điểm này nhiều hộ tập trung tái đàn, khôi phục sản xuất nên nhu cầu con giống tăng mạnh. 
PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu