Dự án sản xuất thức ăn chăn nuôi tăng vốn 1,5 triệu USD

THỨ BA, 12/06/2018 08:34:41

Dự án sử dụng hơn 25.000m2 đất. Sau khi mở rộng, nhà máy có quy mô sản xuất trên 300.000 tấn/năm.

Công ty TNHH Tongwel Hải Dương trong khu công nghiệp Lai Cách (Cẩm Giàng) vừa bổ sung 1,5 triệu USD để mở rộng dự án xây dựng nhà máy sản xuất thức ăn gia súc, thủy hải sản, chất phụ gia và kinh doanh nguyên liệu. Tổng số vốn đầu tư của dự án này sau khi bổ sung là 16,2 triệu USD.  

Dự án sử dụng hơn 25.000m2 đất. Sau khi mở rộng, nhà máy có quy mô sản xuất trên 300.000 tấn/năm. Doanh thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu và quyền phân phối bán buôn hàng hóa đạt 500.000 USD/năm. Dự kiến cuối năm 2018, chủ đầu tư sẽ lắp đặt xong máy móc, thiết bị và đưa phần mở rộng của dự án vào sản xuất.
MINH HỒNG

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu