Công ty CP Đầu tư xây dựng Trường Dương: Nhiều sai phạm trong quản lý, sử dụng đất

THỨ SÁU, 18/01/2019 17:28:07

Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường vừa có kết luận về những sai phạm trong quản lý, sử dụng đất của Công ty CP Đầu tư xây dựng Trường Dương tại cụm công nghiệp (CCN) Lương Điền (Cẩm Giàng).

Công ty này thực hiện dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN chậm so với tiến độ được UBND tỉnh chấp thuận; còn 2,9 ha thuộc quy hoạch CCN chưa giải phóng mặt bằng. Đơn vị đầu tư xây dựng điểm đấu nối giao thông từ CCN ra quốc lộ 38 không đúng quy hoạch chi tiết được xây dựng. Công ty đã ký 9 hợp đồng cho thuê lại đất sau ngày 1.7.2015 với 9 doanh nghiệp; 4 hợp đồng cho thuê lại đất sau ngày 3.3.2017 với 4 doanh nghiệp không đúng, đủ nội dung theo quy định.

Ngoài ra, Công ty CP Đầu tư xây dựng Trường Dương chưa báo cáo UBND tỉnh, Tổng cục Quản lý đất đai; chưa công bố công khai diện tích đất chưa cho thuê lại trong CCN Lương Điền trên trang thông tin điện tử của công ty theo quy định. Chậm thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai khi cho các Công ty TNHH: một thành viên Anh Kiệt và PuYuong Việt Nam thuê lại đất. 
 
PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu