Công khai danh sách bình chọn nghệ nhân nghề tiểu thủ công nghiệp

THỨ NĂM, 12/04/2018 10:01:55

Năm nay, các tiêu chuẩn, danh sách bình xét danh hiệu nghệ nhân nghề tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hải Dương được công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

Năm nay, chương trình bình xét phong tặng danh hiệu nghệ nhân nghề tiểu thủ công nghiệp (TTCN) tỉnh Hải Dương thực hiện trong thời gian dài. Từ tháng 4 - 6, cấp xã, huyện lập hồ sơ, thu thập thông tin để đăng ký danh sách nghệ nhân tham gia bình xét. Từ tháng 7-9, Sở Công thương sẽ thành lập Hội đồng Thẩm định danh hiệu nghệ nhân nghề TTCN tỉnh, lựa chọn những cá nhân tiêu biểu để phong tặng danh hiệu. Lễ công bố và trao giấy chứng nhận cho các nghệ nhân dự kiến sẽ được tổ chức trong tháng 10 hoặc 11.

Năm nay, các tiêu chuẩn, danh sách bình xét danh hiệu nghệ nhân nghề TTCN tỉnh Hải Dương được công khai trên phương tiện thông tin như đài phát thanh, truyền thanh của các địa phương, trên trang thông tin điện tử của Sở Công thương và các huyện, thành phố, thị xã. Đây là năm thứ tư liên tiếp tỉnh tổ chức chương trình bình chọn này nhằm tôn vinh những cá nhân tâm huyết với nghề thủ công truyền thống.
PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu