Cho phép cắt đê để tu bổ đê điều

THỨ BA, 13/03/2018 17:00:11

UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn có phương án bảo đảm an toàn công trình đê điều tại khu vực cắt đê trong thời gian thi công.

Để thực hiện kế hoạch tu bổ đê điều địa phương năm 2018, UBND tỉnh cho phép Ban Quản lý dự án công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn được phép cắt đê tại 4 điểm, gồm các cống: Đầm Mận, Châu Xá (đê tả sông Kinh Thầy), cống Quảng Trí (đê hữu sông Kinh Thầy) và cống Bình Hàn B (đê hữu sông Thái Bình).

 
PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu