Ban hành quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cần sát thực tiễn

THỨ NĂM, 17/06/2021 17:27:35

Đó là yêu cầu của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Bích trong buổi làm việc của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh với Sở Tài nguyên và Môi trường.


Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Bích phát biểu tại cuộc làm việc của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh với Sở Tài nguyên và Môi trường 

Chiều 17.6, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự cuộc làm việc của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh với Sở Tài nguyên và Môi trường về một số nội dung chuẩn bị cho Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2021-2026.

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị xem xét cho phép điều chỉnh giảm chỉ tiêu phân bổ 81,17 ha đất khu công nghiệp từ khu công nghiệp Thanh Hà (Thanh Hà) sang khu công nghiệp Lương Điền- Ngọc Liên (Cẩm Giàng). Sở cũng đề nghị tỉnh chấp thuận thu hồi 187,88 ha đất để thực hiện 90 dự án, công trình phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trong năm 2021; cho phép chuyển mục đích sử dụng 85,26 ha đất trồng lúa để thực hiện 92 dự án, công trình có sử dụng đất để thực hiện trong năm 2021. 

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Bích đánh giá, qua nghiên cứu, việc điều chỉnh chỉ tiêu phân bổ đất khu công nghiệp từ Thanh Hà để bổ sung cho Cẩm Giàng cơ bản bảo đảm tính pháp lý. Việc điều chỉnh góp phần khai thác hiệu quả hơn quỹ đất của các huyện. Khi trình HĐND tỉnh thông qua, cần làm rõ hơn về căn cứ pháp lý để điều chỉnh. Việc ban hành quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cần sát thực tiễn, hạn chế làm thay đổi chỉ tiêu. Cần rà soát lại tổng thể đất công nghiệp cấp huyện, cập nhật để hạn chế việc thay đổi, điều chuyển. Việc hủy bỏ các dự án đã được cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và chấp thuận thu hồi đất nhưng đã quá 3 năm chưa thực hiện là cần thiết và cần thực hiện nghiêm túc.

PV

 

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu