Các đơn vị sự nghiệp công lập năng động hơn khi tự chủ

THỨ TƯ, 25/04/2018 11:28:57

Sau khi chuyển đổi loại hình hoạt động, nhiều đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh đã phát huy hiệu quả, tạo cơ hội phát triển mới cho đơn vị và người lao động.

Sau khi chuyển đổi, Công ty CP Cầu đường bộ Hải Dương vẫn bảo đảm công việc và thu nhập ổn định cho công nhân. Trong ảnh: Công nhân công ty trồng cây tại đường tỉnh 396B đoạn qua xã Hưng Long (Ninh Giang)
Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng là đơn vị sự nghiệp công lập được tách ra từ Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Sở Khoa học và Công nghệ) và tự bảo đảm chi thường xuyên từ năm 2010. Trung tâm hiện hoạt động ổn định, bảo đảm thu nhập cho 20 lao động; doanh thu hằng năm đạt khoảng 3,5 tỷ đồng. Ông Trần Hoài Văn, Giám đốc trung tâm cho biết thực hiện chế độ tự bảo đảm chi thường xuyên, chỉ có Giám đốc là không còn được hưởng 25% phụ cấp công vụ. Toàn bộ người lao động vẫn được hưởng các chế độ theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 14.12.2004 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Mức thu nhập của họ không bị giảm, chỉ khác là nguồn trả lương từ ngân sách nhà nước được thay thế bằng việc trả lương từ nguồn thu của trung tâm. Theo ông Văn, ưu điểm lớn khi hoạt động tự chủ là đội ngũ viên chức, người lao động năng động, tích cực hơn trong khai thác khách hàng, mở rộng các hoạt động dịch vụ. Sau gần 8 năm chuyển đổi, trung tâm không có viên chức chuyển công tác. 

Tự bảo đảm chi thường xuyên từ tháng 1.2018, Trung tâm Dịch vụ việc làm phụ nữ 8.3 đã mở rộng các hoạt động dịch vụ nhằm tăng nguồn thu. 9 công chức, viên chức và hơn chục lao động của trung tâm đều được giữ nguyên mức lương, phụ cấp. Tận dụng lợi thế về mặt bằng, hạ tầng cơ sở, trung tâm vận động viên chức, người lao động tích cực khai thác, mở rộng các loại hình dịch vụ để tăng nguồn thu.

Trường THCS Lê Quý Đôn bước đầu ổn định hoạt động sau chuyển đổi sang loại hình tự chủ hoàn toàn chi thường xuyên
Trường THCS Lê Quý Đôn (TP Hải Dương) là trường THCS đầu tiên thí điểm chuyển sang loại hình tự bảo đảm chi thường xuyên theo Ðề án 03 của Tỉnh ủy. Từ nguồn thu học phí khối 6 năm học 2017-2018, nhà trường đã tính toán bảo đảm được việc chi trả lương và các khoản phụ cấp cho cán bộ, giáo viên phục vụ khối lớp này tương đương như mức chi từ ngân sách trước đó.

Trong giai đoạn 2011-2016, toàn tỉnh đã cổ phần hóa 9 doanh nghiệp. Trong đó, có 6 doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, gồm các công ty TNHH một thành viên: Tư vấn và xây dựng Hải Dương, Kinh doanh nước sạch Hải Dương, Giao thông, môi trường và đô thị Chí Linh, Môi trường đô thị Hải Dương, Giống cây trồng Hải Dương và Truyền hình cáp Hải Dương, 1 doanh nghiệp trực thuộc cơ quan Đảng (Công ty TNHH một thành viên Hưng Hải) và 2 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giao thông vận tải (Công ty CP Cầu đường bộ Hải Dương và Công ty CP Đường thủy Hải Dương).

Theo kết quả giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, quy mô, cơ cấu nguồn vốn, lãi của các doanh nghiệp sau cổ phần hóa đều tăng so với trước đó. Các công ty thực hiện nghĩa vụ ngân sách nhà nước đầy đủ, số nộp năm sau cao hơn năm trước. Bình quân thu nhập của người lao động đạt 5 triệu đồng/người/tháng.
    
Theo lộ trình thực hiện Đề án 03 của Tỉnh ủy, từ năm 2017-2020, toàn tỉnh sẽ chuyển đổi trên 80 lượt đơn vị sự nghiệp công lập sang các loại hình tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, tự bảo đảm chi thường xuyên và tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư; chuyển 3 đơn vị sự nghiệp công lập sang loại hình hoạt động như doanh nghiệp.
 
Việc sắp xếp, chuyển đổi loại hình hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập sẽ thúc đẩy cơ chế tự chủ ở các đơn vị, phát huy vai trò của người đứng đầu và cơ cấu lại đội ngũ cho hợp lý.  Các đơn vị trong diện chuyển đổi đã và đang tiến hành các bước theo lộ trình, lựa chọn phương án hợp lý để phát huy hiệu quả hoạt động, bảo đảm việc làm, thu nhập, các chế độ theo quy định cho công chức, viên chức và người lao động. 
THU MINH
Đến tháng 12.2016, toàn tỉnh có 1.107 đơn vị sự nghiệp công lập gồm 24 đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên, 690 đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và 393 đơn vị do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu