Các địa phương khu vực Bắc Hưng Hải sẵn sàng chống hạn

THỨ NĂM, 05/04/2018 08:31:17

Mặc dù chưa xảy ra tình trạng thiếu nước tưới dưỡng lúa và rau màu nhưng mực nước các sông trục đang tiếp tục xuống thấp.

Lúc 13 giờ ngày 4.4, mực nước trên hệ thống Bắc Hưng Hải tại Bá Thủy đạt 0,75 m, thấp hơn mực nước thiết kế tưới 0,28 m. Thời gian tới, khả năng thiếu nước tưới có thể xảy ra, nhất là đối với các địa phương khu vực Bắc Hưng Hải. Để chủ động nước tưới dưỡng, các địa phương đã xây dựng phương án, sẵn sàng chống hạn.

Để điều tiết nước trong trường hợp xảy ra hạn cục bộ, Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện Cẩm Giàng sẽ đóng cống Đầu, cống Đền Bia và sử dụng trạm bơm (TB) Tiên Kiều bơm cấp nguồn vào kênh Tiên Kiều - Cống Đầu. Khu vực xã Cẩm Định lấy nước cấp nguồn từ TB Cầu Ghẽ. Xã Thạch Lỗi sử dụng TB Cầu Ghẽ, Kim Quan để tưới hỗ trợ. Khu vực xã Cẩm Điền lắp đặt điểm bơm dã chiến tại bể hút TB Cẩm Điền...

Huyện Bình Giang sử dụng một số TB lấy nước trực tiếp từ hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải và các kênh trung thủy nông để tưới bổ sung. 5 khu vực được xác định có nguy cơ xảy ra hạn hán thuộc các xã Hùng Thắng, Vĩnh Tuy, Thúc Kháng, Cổ Bì, Nhân Quyền, Thái Hòa, Thái Học, Hồng Khê, Bình Xuyên sẽ sử dụng các điểm bơm lấy nước từ sông Kim Sơn và Tây Kẻ Sặt...

Các huyện Thanh Miện, Gia Lộc, Ninh Giang, Tứ Kỳ cũng đã có các phương án bảo đảm nước phục vụ sản xuất nông nghiệp nếu hạn hán xảy ra.
NGUYỄN MƠ

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu