Bình Giang thêm 5 vùng sản xuất lúa tập trung

THỨ TƯ, 10/01/2018 18:09:48

Vụ chiêm xuân năm nay, huyện Bình Giang có kế hoạch gieo cấy hơn 6.000 ha lúa.

 Huyện xây dựng 8 vùng sản xuất lúa tập trung với quy mô trên 30 ha/vùng có gắn với bao tiêu sản phẩm, tăng 5 vùng so với vụ chiêm xuân năm trước, tập trung chủ yếu tại các xã Hồng Khê, Nhân Quyền, Bình Xuyên, Cổ Bì, Long Xuyên, Tân Việt, Vĩnh Hồng. Vùng sản xuất tập trung gieo cấy các giống lúa chất lượng cao như Bắc thơm số7, nếp 415...

HTX Dịch vụ nông nghiệp Minh Huấn cam kết bao tiêu toàn bộ sản phẩm thu hoạch cho 8 vùng này. UBND huyện hỗ trợ 60.000 đồng/sào cho vùng cấy máy tập trung.
  THẢO NGUYỄN

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu