Bình Giang huy động 121 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

THỨ NĂM, 12/04/2018 11:26:00

Đến nay, Bình Giang đã có 10 xã NTM. 4 xã đăng ký về đích NTM trong năm 2018 là Bình Minh, Hồng Khê, Tân Việt và Tráng Liệt.

Trong năm 2018, huyện Bình Giang dự kiến huy động 121 tỷ đồng thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM). Trong đó,  ngân sách huyện đầu tư khoảng 10 tỷ đồng, ngân sách xã khoảng 45 tỷ đồng, cấp trên hỗ trợ 20 tỷ đồng, còn lại huy động từ doanh nghiệp, nhân dân...

Từ nguồn vốn này, các địa phương phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí về hạ tầng cơ sở văn hóa, y tế, giáo dục… Các xã đã đạt chuẩn NTM sẽ tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí.
Đến nay, Bình Giang đã có 10 xã NTM. 4 xã đăng ký về đích NTM trong năm 2018 là Bình Minh, Hồng Khê, Tân Việt và Tráng Liệt.
HÀ NGA

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu