50% số cây vải chính vụ ở Thanh Hà đã nhú hoa

THỨ BẢY, 13/01/2018 14:00:55

Trà vải chính vụ đang phân hóa mầm hoa và đã có khoảng 50% số cây nhú hoa.

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thanh Hà, hiện trà vải sớm (u trứng) đã ra hoa, tỷ lệ đạt trên 90%, trà vải nhỡ gồm u hồng, u thâm, tàu lai đang ra hoa, tỷ lệ ước đạt trên 80%. Trà vải chính vụ đang phân hóa mầm hoa và đã có khoảng 50% số cây nhú hoa.

 Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thanh Hà khuyến cáo các hộ trồng vải theo dõi sát diễn biến thời tiết để có biện pháp chăm sóc diện tích vải đã ra hoa, chủ động áp dụng các biện pháp kỹ thuật xử lý những diện tích vải ra lộc hoặc ra hoa xen lộc; chủ động chăm sóc, giữ ẩm, bổ sung dinh dưỡng cho những cây đã ra hoa và phòng trừ sâu bệnh bảo vệ nụ, hoa vải. Các hộ cần chú ý phòng trừ bệnh sương mai hại hoa trong điều kiện thời tiết âm u, có sương và mưu phùn, mưa rào đầu mùa...
HOÀNG MẾN

 

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu