28 khu vực bãi sông có thể nghiên cứu xây dựng dự án

THỨ BA, 10/08/2021 21:16:14

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã rà soát, xác định 28 khu vực bãi sông ở 10 tuyến đê có thể nghiên cứu xây dựng để các địa phương có cơ sở triển khai các dự án phát triển kinh tế-xã hội.


Các khu vực ngoài bãi sông có thể nghiên cứu xây dựng nhưng phải bảo đảm hành lang thoát lũ

Đó là 6 khu vực tại bãi sông ở tuyến đê tả sông Thái Bình; 5 khu ở tuyến đê hữu sông Thái Bình; bãi sông ở các tuyến tả sông Luộc, tả sông Kinh Môn mỗi nơi có 4 khu; 3 khu ở bãi hữu sông Kinh Thầy; 2 khu ở tả sông Lạch Tray; bãi hữu sông Rạng, tả sông Rạng, hữu sông Kinh Môn, tả sông Kinh Thầy mỗi nơi có 1 khu vực.

Việc sử dụng bãi sông phải bảo đảm các điều kiện như không gây cản lũ, không làm mất không gian chứa lũ, không ảnh hưởng đến dòng chảy, không gây ô nhiễm môi trường, chất lượng nguồn nước.
 
NM

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu