​473 giáo viên dự bồi dưỡng dạy học theo hướng phát triển năng lực học sinh

THỨ TƯ, 15/09/2021 14:38:18

Thời gian bồi dưỡng trực tiếp qua lớp học ảo đối với giáo viên tiểu học từ ngày 19-20.9, THCS từ ngày 23-24.9, THPT từ ngày 21-22.9.

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa quyết định cử 473 giáo viên tiểu học, THCS, THPT trong tỉnh tham gia bồi dưỡng nội dung "Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh" năm 2021.

Các giáo viên này sẽ được bồi dưỡng theo mô hình 7-2-7. Đó là 7 ngày tự học trên hệ thống học tập trực tuyến LMS; 2 ngày bồi dưỡng trực tiếp qua lớp học ảo; 7 ngày tự học, hoàn thành các bài tập trên hệ thống học tập trực tuyến LMS.

HOÀNG HÀ

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu