Công ty CP Đầu tư và Phát triển giáo dục Hà Nội tài trợ 406 học liệu dạy tiếng Anh lớp 1, 2 và 6

THỨ TƯ, 15/09/2021 12:19:57

Công ty CP Đầu tư và Phát triển giáo dục Hà Nội thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vừa tài trợ Hải Dương 406 sản phẩm học liệu dạy tiếng Anh lớp 1, 2 và 6.

Trong đó có 214 học liệu lớp 1, 2 và 192 học liệu lớp 6 gồm: Bộ quân rối, thẻ từ và tranh tình huống lớp 1, 2; tiếng Anh lớp 6 và sách giáo viên.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện tiếp nhận, cấp và hướng dẫn sử dụng số học liệu trên cho các trường tiểu học, THCS trên địa bàn bảo đảm kịp thời, hiệu quả.

NAM PHƯƠNG

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu