Thanh tra tỉnh Sử dụng phần mềm quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo

THỨ BA, 21/11/2017 19:00:45

Thanh tra tỉnh vừa triển khai và đưa vào sử dụng phần mềm quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo (KNTC).

Việc sử dụng phần mềm trên giúp cho việc quản lý công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết KNTC được thuận lợi; giúp lãnh đạo cơ quan quản lý, theo dõi được quá trình giải quyết các vụ việc KNTC. Công chức các bộ phận làm nhiệm vụ tiếp công dân quản lý được số vụ việc đã xử lý xong, đang xử lý, chưa xử lý và thời hạn cần phải hoàn thành qua mạng internet.

Thanh tra tỉnh đã tập huấn và cung cấp tài khoản truy cập phần mềm cho các cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư của các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh.
PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu