Phát huy sức mạnh của đội ngũ trí thức

THỨ HAI, 06/11/2017 14:30:00

Nhiệm kỳ 2012 - 2017, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh luôn đoàn kết, phát huy tiềm năng, sức mạnh trí tuệ của đội ngũ trí thức, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà...


Nhiều năm nay, tỉnh ta tổ chức tốt các giải thưởng, cuộc thi, hội thi sáng tạo khoa học, kỹ thuật nhằm ghi nhận, tôn vinh và phát huy tiềm năng, trí tuệ của đội ngũ trí thức
Là nơi tập hợp, đoàn kết, phát huy tiềm năng, sức mạnh trí tuệ của đội ngũ trí thức trong và ngoài tỉnh, nhiệm kỳ vừa qua (2012 - 2017), Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh (gọi tắt là Liên hiệp Hội) luôn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, góp phần đẩy mạnh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Mái nhà chung của trí thức

Để xây dựng tổ chức vững mạnh, Liên hiệp Hội luôn quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đội ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh tham gia vào các hội thành viên, đơn vị trực thuộc và hội viên tập thể. Từ đó, đội ngũ trí thức trong hệ thống Liên hiệp Hội ngày càng đông đảo, lớn mạnh. So với nhiệm kỳ trước, nhiệm kỳ này Liên hiệp Hội tăng thêm 3.225 hội viên, nâng tổng số hội viên lên 38.808 người; kết nạp thêm 1 hội viên tập thể, nâng tổng số hội viên tập thể lên 11 hội. Các hội thành viên kết nạp thêm 46 chi hội, 2 trung tâm, 5 công ty, 1 câu lạc bộ. Nhiều hội đã có tổ chức huyện hội, chi hội ở cấp huyện, xã như Hội Luật gia, Hội Đông y, Hội Làm vườn...

Với vai trò là đại diện của đội ngũ trí thức khoa học, công nghệ (KHCN), Liên hiệp Hội chủ động phối hợp với các hội thành viên gặp gỡ trao đổi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của hội viên; đồng thời, vận động hội viên tích cực thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Từ đó, cán bộ, hội viên luôn giữ vững lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị, phát huy tinh thần sáng tạo, truyền thống yêu nước, tự hào dân tộc.

Đóng góp thiết thực  

Với lực lượng trí thức hùng hậu trải đều ở hầu hết các ban, ngành, hội, đoàn thể và nhiều lĩnh vực khác nhau, những năm qua, Liên hiệp Hội đã khẳng định rõ nét vai trò, vị trí của mình trong lĩnh vực KHCN và đời sống xã hội.

5 năm qua, hệ thống Liên hiệp Hội đã tổ chức và phối hợp tổ chức hơn 6.900 hội nghị, hội thảo, tập huấn bồi dưỡng kiến thức KHCN cho hơn 1,6 triệu lượt cán bộ, hội viên, nhân dân trong tỉnh. Các hội thành viên thường xuyên tổ chức hội thảo, diễn đàn khoa học, tuyên truyền, phổ biến, cung cấp thông tin. Điển hình như Hội Chăn nuôi thú y tổ chức hơn 250 buổi tập huấn, hội thảo, hội nghị với sự tham gia của gần 18.000 lượt người về các nội dung: giải pháp phát triển chăn nuôi ở Hải Dương khi Việt Nam gia nhập Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), giải pháp liên kết chuỗi gia súc trong chăn nuôi... Hội Y tế công cộng tổ chức hơn 700 hội nghị, hội thảo, tập huấn cho hơn 61.000 người về tiêm vaccine, kỹ năng cho y tế doanh nghiệp... Qua đó đã khơi dậy lòng đam mê, tiềm năng, phát huy tư duy sáng tạo của đội ngũ trí thức và nhân dân trong lao động, sản xuất, học tập, công tác.

Thời gian qua, đội ngũ trí thức của tỉnh đã tích cực nghiên cứu và chuyển giao nhiều tiến bộ khoa học, kỹ thuật, giúp nông dân nâng cao giá trị, hiệu quả sản xuất
Liên hiệp Hội đã tham mưu với UBND tỉnh duy trì tổ chức các hoạt động sáng tạo KHCN có giá trị cao như Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Côn Sơn Hải Dương lần thứ IV, 3 Hội thi Sáng tạo khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh, 5 cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên và nhi đồng. Các giải thưởng, hội thi, cuộc thi thu hút đông đảo đội ngũ trí thức, học sinh, sinh viên trong toàn tỉnh với hàng trăm ý tưởng, sản phẩm tham dự. Nhiều công trình, sản phẩm có giá trị KHCN, tính ứng dụng lớn, được các cấp, các ngành đánh giá cao. Các tác giả đoạt giải đều được tỉnh động viên, khen thưởng kịp thời, góp phần tôn vinh, ghi nhận đóng góp của đội ngũ trí thức và thúc đẩy phong trào sáng tạo KHCN trong xã hội. Một số sản phẩm đoạt giải cao của quốc tế và quốc gia. Gần đây nhất có 2công trình của tỉnh được Ủy ban MTTQ Việt Nam xét, ghi danh trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2017.

Nhiệm kỳ 2012 - 2017, toàn hệ thống Liên hiệp Hội được giao thực hiện, phối hợp triển khai 1.178 chương trình, đề tài, dự án, đề án, với tổng kinh phí thực hiện hơn 81 tỷ đồng. Nhiều chương trình, đề án tạo được sự đột phá trong các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, bảo vệ môi trường, xây dựng, giao thông vận tải, văn hóa... góp phần không nhỏ vào công cuộc đẩy mạnh phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới trong tỉnh.

Liên hiệp Hội và các hội thành viên thực hiện tốt công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với một số chủ trương, chính sách của tỉnh về KHCN, dự án đầu tư ở nhiều lĩnh vực. Bình quân mỗi năm Liên hiệp Hội thực hiện phản biện khoảng 15 nhiệm vụ.

Cùng với công việc chuyên môn, cán bộ, hội viên của Liên hiệp Hội, các hội thành viên, hội viên tập thể còn tích cực tham gia xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, các hoạt động phát triển cộng đồng, khám chữa bệnh miễn phí, xây nhà tình nghĩa, ủng hộ các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao... với số tiền hàng tỷ đồng.

Với những thành tích, đóng góp quan trọng trong 5 năm qua, hệ thống Liên hiệp Hội có 250 lượt tập thể, 6.291 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng. Trong đó, Liên hiệp Hội được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng nhì.

Đại hội Liên hiệp Hội lần thứV nhiệm kỳ 2017 - 2022 có chủ đề "Đoàn kết - Đổi mới - Khoa học - Phát triển". Trong nhiệm kỳ mới, toàn thể cán bộ, hội viên sẽ không ngừng phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, chung sức, chung lòng để xây dựng, củng cố phát triển Liên hiệp Hội; khẳng định vai trò của Liên hiệp Hội tiếp tục là nòng cốt trong việc tập hợp, đoàn kết rộng rãi, phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức trong và ngoài tỉnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra. Đặc biệt, Liên hiệp Hội sẽ đề ra những chương trình, kế hoạch, hoạt động, sản phẩm để cùng với tỉnh ta từng bước thích ứng, bắt nhịp vào cuộc cách mạng KHCN lần thứ tư đã và đang diễn ra mạnh mẽ, có tác động sâu sắc đến đời sống kinh tế - xã hội.

TS. NGUYỄN KIM DIỆN
Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu