Nâng cao chất lượng tư vấn các chương trình, đề án

THỨ HAI, 06/11/2017 10:30:00

Những năm qua, hoạt động tư vấn, phản biện của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh đã góp phần tích cực vào việc hoàn thiện, nâng cao hàm lượng, giá trị khoa học và thực tiễn cho nhiều chương trình, đề án, dự án KHCN.


Công tác tư vấn, phản biện của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh góp phần hoàn thiện, nâng cao chất lượng, giá trị thực tiễn cho các chương trình, đề án khoa học, kỹ thuật của tỉnh
Tăng tính phản biện

Đầu tháng 10 vừa qua, Liên hiệp Hội mời các nhà khoa học, chuyên gia trong và ngoài tỉnh tham gia phản biện Đề án "Tạc tượng Đức Phật Quan Thế Âm Bồ Tát", một hạng mục của Dự án "Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Côn Sơn thuộc quần thể khu di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc” giai đoạn 2017 - 2020. Tại buổi làm việc, Hội đồng phản biện đã đóng góp nhiều ý kiến có giá trị như cần đưa ra những căn cứ khoa học về việc tồn tại và giá trị của lầu thờ, tượng Đức Phật Quan Thế Âm Bồ Tát đã có trong quá khứ để khẳng định được việc xây dựng là cần thiết. Ngọc làm tượng cần sử dụng ở trong nước để có linh khí Việt...

Trước đó, vào tháng 8.2017, Liên hiệp Hội thành lập Hội đồng phản biện dự thảo "Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp tỉnh Hải Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" và đã chỉ ra nhiều nội dung nên bổ sung, khắc phục. Hội đồng phản biện đề nghị cơ quan chủ trì quy hoạch nên phân tích, đánh giá rõ ràng xu hướng, nguyên nhân của các biến động kinh tế, công nghiệp của tỉnh để có những kịch bản, giải pháp thực hiện quy hoạch sau này. Quy hoạch chưa thể hiện rõ mục tiêu và định hướng phát triển của Hải Dương được đặt trong tổng thể phát triển công nghiệp. Các giải pháp thực hiện quy hoạch chưa thể hiện rõ ai phải làm gì, làm như thế nào, cần những điều kiện gì, kết quả đạt được là gì?...

Những ý kiến tư vấn, phản biện của hội đồng đã góp phần giúp các chương trình, đề án sáng tỏ thêm nhiều nội dung. Nhiều ý kiến được các đơn vị chủ trì chương trình, đề án tiếp thu và điều chỉnh. Những thông tin mà Hội đồng phản biện đưa ra trở thành kênh thông tin quan trọng, là một trong những căn cứ khoa học để lãnh đạo tỉnh sử dụng phê duyệt các chương trình, đề án. Nhất là những chương trình, đề án có tính chất chiến lược, quy mô rộng và có tác động lớn đến kinh tế - xã hội, cuộc sống của nhân dân.     
Phấn đấu là kênh tư vấn có giá trị thực tiễn cao

Ông Nguyễn Anh Quốc, nguyên Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội cho biết: "Hiện nay, công tác tư vấn, phản biện được đơn vị thực hiện theo hai hình thức. Thứ nhất là khi Tỉnh ủy, UBND tỉnh hoặc một số cơ quan trong tỉnh trực tiếp yêu cầu đơn vị tư vấn, phản biện cho một số chương trình, đề án, dự án trước lúc phê duyệt. Thứ hai là căn cứ vào chương trình làm việc của UBND tỉnh, đơn vị chủ động đề xuất với UBND tỉnh giao cho tư vấn, phản biện các chương trình, đề án trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt".

Hằng năm, Liên hiệp Hội thực hiện tư vấn, phản biện 15 nhiệm vụ ở nhiều lĩnh vực khác nhau như văn hóa, du lịch, xây dựng, giao thông vận tải, môi trường, công nghiệp, nông nghiệp... Tại các cuộc phản biện, trên cơ sở thuyết minh của các chủ chương trình, đề án, dự án, các thành viên của hội đồng đã đưa ra nhiều ý kiến đóng góp có giá trị khoa học, thực tiễn, giúp cho chương trình, đề án, dự án thêm hoàn thiện. Để công tác tư vấn, phản biện mang giá trị khoa học cao, thiết thực, hiệu quả, Liên hiệp Hội mời các nhà khoa học có uy tín ở Trung ương, các chuyên gia chuyên sâu ở từng lĩnh vực và cán bộ khoa học, quản lý có năng lực, kinh nghiệm của các hội thành viên tham gia hội đồng phản biện.

Công tác tư vấn, phản biện của Liên hiệp Hội là hoạt động còn mới mẻ nên nhiều cơ quan, đơn vị, cá nhân chưa hiểu đúng, dẫn đến còn e ngại, thậm chí né tránh. Hiện chưa có quy định cụ thể những chương trình, đề án nào thuộc diện bắt buộc phải thông qua Hội đồng tư vấn, phản biện nên ảnh hưởng đến việc tiếp cận và thực hiện nhiệm vụ của Liên hiệp Hội. Trong nhiệm kỳ tới, Liên hiệp Hội sẽ tích cực phấn đấu, đề xuất để khắc phục những khó khăn này, tạo thành một kênh tư vấn, phản biện ngày càng uy tín, có giá trị thực tiễn cao.

DANH TRUNG

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu