Chạy thử nghiệm cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh

THỨ TƯ, 13/12/2017 08:52:35

Sở Thông tin và Truyền thông đang chạy thử nghiệm cổng thông tin dịch vụ công tỉnh Hải Dương tại địa chỉ http://dvc.haiduong.org.vn.

 Nhiều dịch vụ công trực tuyến của 18 sở, ban, ngành đã được tích hợp lên cổng. Người dân có thể truy cập để nộp hồ sơ trực tuyến đối với những dịch vụ công này. Ngoài ra, trên cổng thông tin còn tích hợp cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính của 3 cấp: sở, ban, ngành; cấp huyện và cấp xã để người dân tiện tra cứu, đồng thời có mục tổng hợp các ý kiến phản ánh của nhân dân.

Sau khi chạy thử nghiệm, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ đánh giá, rút kinh nghiệm để chính thức khai trương.
MAI LINH

 

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu