2 trang thông tin điện tử vi phạm

THỨ HAI, 23/10/2017 09:45:00

Cả 2 trang đều có vi phạm như trên trang chủ không có tên cơ quan chủ quản, người chịu trách nhiệm quản lý nội dung; việc cung cấp thông tin không đúng quy định.

Sau khi rà soát hoạt động của các trang thông tin điện tử, Sở Thông tin và Truyền thông đã tiến hành thanh tra 2 trang: http://hdvtc.edu.vn của Trường Cao đẳng Nghề Hải Dương và haiduong24h.com.vn của Công ty TNHH một thành viên Gia Hưng Đạt (ở xã Long Xuyên, Bình Giang). Kết quả, cả 2 trang đều có vi phạm như trên trang chủ không có tên cơ quan chủ quản, người chịu trách nhiệm quản lý nội dung; việc cung cấp thông tin không đúng quy định. Riêng trang haiduong24h.com.vn đưa tin tức tổng hợp chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã nhắc nhở và yêu cầu 2 đơn vị chủ quản của 2 trang này chấn chỉnh ngay.
 
PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu