Xác định 5 nhiệm vụ thực hiện EVFTA

THỨ TƯ, 26/08/2020 10:21:47

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA).

Kế hoạch này nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức của nhân dân, các đối tượng có thể chịu tác động khi thực hiện hiệp định; phân công nhiệm vụ, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; cụ thể hóa, tuyên truyền và triển khai thực hiện có hiệu quả EVFTA phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh. 

UBND tỉnh đã xác định 5 nhiệm vụ, gồm tuyên truyền, phổ biến thông tin về EVFTA và thị trường các nước EU; xây dựng pháp luật, thể chế; nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển nguồn nhân lực; thực hiện chủ trương và chính sách đối với tổ chức công đoàn, các tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp và xây dựng chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.

Theo lộ trình, trong năm 2020 UBND tỉnh sẽ tập trung hỗ trợ các sở, ngành nắm rõ và triển khai các nhiệm vụ cần thiết để thực hiện hiệu quả EVFTA; hỗ trợ các cơ quan, DN và người dân biết được nội dung EVFTA và cách thức thực thi cam kết của hiệp định trong từng lĩnh vực; vận dụng, phát huy hiệu quả các cơ hội, hạn chế tối đa các thách thức. Trong giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh sẽ tiếp tục tuyên truyền, ban hành sửa đổi các văn bản để thực thi EVFTA; kiểm tra và giám sát việc quán triệt về hiệp định ở các sở, ban, ngành; xây dựng các chương trình hỗ trợ nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp, các ngành hàng trong tỉnh, trong đó tập trung vào các lĩnh vực thế mạnh...
 
PHAN ANH

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu