Tạm giữ và tước giấy phép lái xe khác nhau thế nào?

THỨ BA, 28/08/2018 08:52:33

Tạm giữ giấy phép lái xe là hình thức cảnh sát giao thông tạm giữ GPLX của người vi phạm để bảo đảm người đó sẽ phải nộp phạt cho lỗi vi phạm của mình theo quyết định xử phạt.

Hỏi: Xin hỏi giữa việc tạm giữ và tước giấy phép lái xe (GPLX) khác nhau như thế nào? Khi bị cảnh sát giao thông (CSGT) ra quyết định tạm giữ GPLX thì có thể dùng quyết định đó để tiếp tục điều khiển phương tiện hay không?
ĐẶNG MINH CƯỜNG (Tứ Kỳ)
Trả lời: Theo khoản 2, điều 78 Nghị định số 46/2016/NĐ-CP, để bảo đảm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính hoặc để xác minh tình tiết làm căn cứ ra quyết định xử phạt, người có thẩm quyền xử phạt còn có thể quyết định tạm giữ phương tiện, giấy tờ có liên quan đến người điều khiển và phương tiện vi phạm.

Khi bị tạm giữ giấy tờ theo quy định tại khoản 6 điều 125 của Luật Xử lý vi phạm hành chính, nếu quá thời hạn hẹn đến giải quyết vụ việc vi phạm ghi trong biên bản vi phạm hành chính, người vi phạm chưa đến trụ sở của người có thẩm quyền xử phạt để giải quyết vụ việc vi phạm mà vẫn tiếp tục điều khiển phương tiện hoặc đưa phương tiện ra tham gia giao thông, sẽ bị áp dụng xử phạt như hành vi không có giấy tờ.

Theo đó, tạm giữ GPLX là hình thức CSGT tạm giữ GPLX của người vi phạm để bảo đảm người đó sẽ phải nộp phạt cho lỗi vi phạm của mình theo quyết định xử phạt.

Khi bị CSGT ra quyết định tạm giữ GPLX thì bạn có thể dùng quyết định đó để tiếp tục điều khiển loại phương tiện theo như GPLX theo thời hạn ghi trong quyết định tạm giữ. Nếu sau thời hạn ghi trên quyết định tạm giữ mà bạn chưa nộp phạt để nhận lại GPLX thì bạn sẽ bị phạt lỗi không có GPLX khi điều khiển phương tiện.

Theo khoản 1, khoản 3 điều 25 Luật Xử lý vi phạm hành chính, tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn được áp dụng đối với cá nhân vi phạm nghiêm trọng các hoạt động được ghi trong giấy phép. Thời hạn tước quyền sử dụng giấy phép từ 1- 24 tháng, kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực thi hành.

Trong thời gian bị tước GPLX thì coi như người đó không có GPLX.

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu