Tái khám ở tuyến trên có được tính đúng tuyến?

THỨ BA, 13/11/2018 09:54:52

Người tham gia BHYT đến khám lại theo giấy hẹn của bác sĩ tại cơ sở y tế tuyến trên không qua cơ sở y tế đăng ký khám chữa bệnh ban đầu phải xuất trình thẻ BHYT...

Hỏi: Tôi mắc bệnh tim và phải điều trị tại tuyến tỉnh nhưng tôi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu ở tuyến huyện. Tôi được bệnh viện huyện chuyển lên tuyến trên để điều trị bệnh. Sau khi điều trị xong, bác sĩ bệnh viện tuyến tỉnh hẹn tái khám. Cho tôi hỏi, thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) bằng giấy hẹn khám lại có được tính là đúng tuyến không?
NGUYỄN THỊ LAN (Kinh Môn)
Trả lời: Theo quy định tại khoản 7 điều 8 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC thì người tham gia BHYT đến khám lại theo giấy hẹn của bác sĩ tại cơ sở y tế tuyến trên không qua cơ sở y tế đăng ký khám chữa bệnh ban đầu phải xuất trình thẻ BHYT, cùng với đó là một loại giấy tờ chứng minh về nhân thân của người bệnh và giấy hẹn tái khám.

Mỗi giấy hẹn khám lại chỉ có giá trị sử dụng một lần theo thời gian ghi trong giấy hẹn. Căn cứ vào tình trạng bệnh và yêu cầu chuyên môn khi người bệnh đến khám lại, bác sĩ quyết định việc tiếp tục hẹn khám lại cho người bệnh.

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu