Nhân viên có quyền đề nghị hoãn thực hiện hợp đồng lao động?

THỨ SÁU, 20/08/2021 17:34:18

Hỏi: Tôi ký hợp đồng lao động 36 tháng và mới làm việc được 6 tháng thì Covid-19 diễn biến phức tạp nên muốn tạm hoãn thực hiện hợp đồng, có được không?

NGUYỄN CƯỜNG (TP Hải Dương)

Trả lời:

Theo khoản 2 điều 30 Bộ luật Lao động năm 2019, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động là việc người lao động tạm thời không thực hiện hợp đồng lao động trong một khoảng thời gian nhất định. Trong thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, người lao động không được hưởng lương và quyền, lợi ích đã giao kết trong hợp đồng lao động, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác.

Theo khoản 1 điều 30 Bộ luật Lao động năm 2019, các trường hợp tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động bao gồm:

1. Người lao động thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ.

2. Người lao động bị tạm giữ, tạm giam theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự.

3. Người lao động phải chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc cơ sở giáo dục bắt buộc.

4. Lao động nữ mang thai nếu có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi.

Thời gian tạm hoãn do người lao động thỏa thuận với người sử dụng lao động nhưng tối thiểu phải bằng thời gian do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền chỉ định tạm nghỉ. Trường hợp không có chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về thời gian tạm nghỉ, hai bên thỏa thuận về thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động.

5. Người lao động được bổ nhiệm làm người quản lý doanh nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

6. Người lao động được ủy quyền để thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

7. Người lao động được ủy quyền để thực hiện quyền, trách nhiệm của doanh nghiệp đối với phần vốn của doanh nghiệp đầu tư tại doanh nghiệp khác.

8. Trường hợp khác do hai bên thỏa thuận.

Căn cứ quy định nêu trên, nếu muốn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động đến khi hết dịch bệnh Covid-19, bạn cần thỏa thuận với người sử dụng lao động.

Căn cứ điều 31 Bộ luật Lao động năm 2019, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, người lao động phải có mặt tại nơi làm việc và người sử dụng lao động phải nhận người lao động trở lại làm công việc theo hợp đồng lao động đã giao kết nếu hợp đồng lao động còn thời hạn, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác.

 

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu