Nghỉ ốm dài ngày có được tính đóng bảo hiểm xã hội không?

THỨ TƯ, 18/10/2017 10:13:00

Tôi là giáo viên THCS. Tính đến tháng 8.2016, tôi đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) được 30 năm. Từ tháng 9.2016 đến nay, tôi nghỉ ốm điều trị bệnh ung thư. Nhà trường chỉ tính cho tôi 30 năm đóng BHXH, tức là trong thời gian nghỉ ốm, chữa bệnh, tôi không được đóng BHXH.

Hỏi: Tôi là giáo viên THCS. Tính đến tháng 8.2016, tôi đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) được 30 năm. Từ tháng 9.2016 đến nay, tôi nghỉ ốm điều trị bệnh ung thư. Nhà trường chỉ tính cho tôi 30 năm đóng BHXH, tức là trong thời gian nghỉ ốm, chữa bệnh, tôi không được đóng BHXH. Nhà trường tính như thế có đúng không? Thời gian nghỉ ốm, tôi có được hưởng phụ cấp đứng lớp không? Tôi có được nâng phần trăm thâm niên mỗi năm không?
 
PHẠM THỊ HOÀN (Xã Phạm Trấn, Gia Lộc)

Trả lời: BHXH tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời bà như sau:

Khoản 3, điều 85 của Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20.11.2014 quy định: "Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó. Thời gian này, không được tính để hưởng BHXH...". Điểm 4, điều 6, Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29.12.2015 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cũng quy định: "Người lao động nghỉ việc hưởng trợ cấp ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng BHXH tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng BHXH".

Theo điểm b, khoản 2, điều 2, mụcI của Thông tư số 01/2006/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 23.1.2006 hướng dẫn thực hiện Quyết định 244/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập quy định đối tượng không được tính hưởng phụ cấp ưu đãi trong các trường hợp sau: Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của Điều lệ BHXH hiện hành thì thời gian nghỉ quá thời hạn không được hưởng phụ cấp ưu đãi. Khoản 3, điều 2, Nghị định 54/2011/NĐ-CP quy định về thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên như sau: Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản nếu vượt quá thời hạn theo quy định của Điều lệ BHXH hiện hành thì thời gian nghỉ quá thời hạn không được tính vào nâng phụ cấp thâm niên.

Như vậy, theo những quy định trên, bà nghỉ ốm dài ngày từ tháng9.2016 đến nay thì không được tính thời gian công tác, nhà trường không tính thời gian tham gia BHXH là đúng quy định. Đồng thời, thời gian này bà cũng không được hưởng phụ cấp ưu đãi và không được tính nâng phụ cấp thâm niên.

 

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu