Lãnh đạo chuyên trách các hội đặc thù đã nghỉ hưu được hưởng thù lao thế nào?

THỨ BA, 01/06/2021 10:14:31

Hỏi: Tôi được Bảo hiểm Xã hội tỉnh chi trả trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn theo Quyết định số 38/QĐ-BHXH-CĐCS ngày 29.12.2006 của Bảo hiểm Xã hội tỉnh.

Như vậy, tôi có được hưởng chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính đặc thù không?
 
               HOÀNG ĐỨC THỤY (Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Cộng Hòa, Nam Sách)  
Trả lời: Căn cứ vào Quyết định 68/2010/QĐ-TTg ngày 1.10.2010 của Thủ tướng Chính phủ về quy định hội có tính chất đặc thù, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Cộng Hòa đã được UBND huyện Nam Sách công nhận là hội có tính chất đặc thù.

Theo phản ánh thì ông đã nghỉ hưu, được chi trả trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn theo Quyết định số 38/QĐ-BHXH-CĐCS ngày 29.12.2006 của Bảo hiểm Xã hội tỉnh.

Như vậy, ông đủ điều kiện để hưởng chế độ thù lao theo Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hải Dương quy định chế độ thù lao với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1.1.2017. Theo quyết định này, ông được hưởng mức thù lao hằng tháng với hệ số 0,6 lần mức lương tối thiểu chung.

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu