Khi nào được nghỉ hưu trước tuổi?

THỨ BA, 27/07/2021 15:19:48

Hỏi: Tôi là lao động nữ sinh tháng 12.1970. Hiện tôi đang công tác trong đơn vị sự nghiệp và đóng bảo hiểm xã hội đến thời điểm hiện tại là 23 năm trong điều kiện lao động bình thường.

Theo quy định mới của Chính phủ còn 5 năm nữa mới tới tuổi tôi được nghỉ hưu. Nhưng hiện tại, sức khỏe của tôi không tốt, tôi muốn nghỉ theo diện tinh giản biên chế thì có được không?
NGUYỄN HỒNG (Ninh Giang)

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 143/2020 ngày 10.12.2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 8 của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20.11.2014 của Chính phủ và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31.8.2018 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế thì điều kiện về hưu trước tuổi đối với người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường như sau: Đối tượng tinh giản biên chế có tuổi thấp hơn tối đa đủ 5 tuổi và thấp hơn tối thiểu đủ 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên.

Theo đó, trong năm 2021 tuổi nghỉ hưu của lao động nữ làm việc trong điều kiện lao động bình thường là 55 tuổi 4 tháng. Trường hợp lao động nữ nếu được cấp có thẩm quyền phê duyệt, có tên trong danh sách nghỉ hưu trước tuổi theo chính sách tinh giản biên chế của Nghị định số 143/2020/NĐ-CP năm 2021 thì tuổi để đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi tối thiểu là 50 tuổi 4 tháng.

Do đó, trường hợp lao động nữ sinh tháng 12.1970, tại thời điểm hiện tại đã 50 tuổi 6 tháng, nếu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đã có tên trong danh sách nghỉ hưu trước tuổi theo chính sách tinh giản biên chế của Nghị định số 143/2020/NĐ-CP thì được nghỉ hưu trước tuổi.

 

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu