Khi nào công an được quyền kiểm tra nhà nghỉ?

THỨ NĂM, 20/12/2018 10:38:10

Cơ quan công an có thẩm quyền kiểm tra hành chính người thuê phòng lưu trú khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến an ninh trật tự.

Hỏi: Mỗi khi thuê phòng nhà nghỉ tôi thường lo ngại công an bất ngờ vào kiểm tra hành chính. Tôi muốn hỏi khi nào công an được đột xuất kiểm tra hành chính nhà nghỉ, khách sạn và những người thuê phòng ở đó?
NGUYỄN VĂN S. (Chí Linh)
Trả lời: Theo khoản 1 điều 50 Nghị định 96/2016/NĐ-CP, công an có thẩm quyền được thực hiện việc thanh tra, kiểm tra theo định kỳ hoặc đột xuất. Tuy nhiên, việc thanh tra, kiểm tra đột xuất chỉ thực hiện khi cơ sở kinh doanh lưu trú có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến an ninh trật tự (ANTT), có đơn khiếu nại, tố cáo hoặc có văn bản chỉ đạo của cơ quan công an cấp trên.

Ngoài ra, theo khoản 3 điều 50 Nghị định 96/2016/NĐ-CP của Chính phủ, cơ quan công an cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT và trực tiếp quản lý cơ sở kinh doanh có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra định kỳ hằng năm hoặc đột xuất.

Công an các cấp theo chức năng, nhiệm vụ được giao khi có yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị, tăng cường bảo vệ ANTT cần tiến hành kiểm tra đột xuất thì phải được thủ trưởng cơ quan công an từ cấp huyện trở lên phê duyệt bằng văn bản hoặc có văn bản chỉ đạo của công an cấp trên.

Như vậy, cơ quan công an có thẩm quyền kiểm tra hành chính người thuê phòng lưu trú khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến ANTT trong hoạt động cho thuê lưu trú của nhà nghỉ, khách sạn. Người bị kiểm tra hành chính có quyền khiếu nại hành vi hành chính của cơ quan công an kiểm tra nếu việc kiểm tra không đúng thẩm quyền, trình tự và thủ tục.

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu