Khi nào cảnh sát giao thông được kiểm tra cốp xe?

THỨ NĂM, 04/06/2020 09:55:51

Hỏi: Tôi muốn biết trong trường hợp nào cảnh sát giao thông được quyền kiểm tra điện thoại, cốp xe, đồ vật bên trong xe của người dân?

MINH LAN (TP Hải Dương)

Trả lời: Điểm c khoản 1 điều 14 Thông tư 01/2016/TT-BCA quy định trường hợp có căn cứ cho rằng trong phương tiện vận tải, đồ vật có cất giấu tang vật vi phạm hành chính và người tham gia giao thông có cất giấu trong người đồ vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính, cảnh sát giao thông được khám phương tiện vận tải, đồ vật và khám người theo thủ tục hành chính. Tuy nhiên, việc khám phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Căn cứ điều 128 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, việc khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính chỉ được tiến hành khi có căn cứ cho rằng trong phương tiện vận tải, đồ vật đó có cất giấu tang vật vi phạm hành chính.

Thẩm quyền kiểm tra phương tiện vận tải, đồ vật trong trường hợp này thuộc về Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt; thủ trưởng đơn vị cảnh sát cơ động từ cấp đại đội trở lên...

Trong trường hợp có căn cứ cho rằng nếu không khám ngay thì tang vật vi phạm hành chính sẽ bị tẩu tán, tiêu hủy, công an được khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính và phải báo cáo ngay cho thủ trưởng trực tiếp của mình và phải chịu trách nhiệm về việc khám.

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu