Khám bệnh ngày nghỉ, ngày lễ có được thanh toán bảo hiểm y tế?

THỨ BA, 16/10/2018 08:14:13

Người có thẻ bảo hiểm y tế đến khám bệnh, chữa bệnh được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng bảo hiểm y tế.

Hỏi: Đề nghị báo cho biết khi đi khám chữa bệnh (KCB) đúng nơi đăng ký ban đầu ghi trên thẻ hoặc theo tuyến chuyên môn kỹ thuật thì sẽ được quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) thanh toán theo các mức như thế nào? Quỹ BHYT có thanh toán chi phí KCB BHYT vào ngày lễ, ngày nghỉ không?
HOÀNG THỊ THẢO (Ninh Giang)
Trả lời: Theo Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BYT-BTC, KCB đúng nơi đăng ký ban đầu ghi trên thẻ hoặc theo tuyến chuyên môn kỹ thuật được quỹ BHYT thanh toán theo các mức: 

Người bệnh được thanh toán 100% chi phí KCB khi: KCB tại tuyến xã hoặc tổng chi phí của một lần KCB thấp hơn 15% mức lương cơ sở (từ ngày 1.7.2018 tương đương 208.500 đồng). Học sinh, sinh viên (HSSV) là con của liệt sĩ; người thuộc hộ nghèo; người dân tộc thiểu số đang sống tại các vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn; HSSV đang sống tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn; sống tại xã đảo, huyện đảo; tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí KCB trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (từ ngày 1.7.2018 tương đương 8.340.000 đồng), trừ trường hợp tự đi KCB không đúng tuyến.

Người bệnh được chi trả viện phí 95% đối với HSSV thuộc hộ cận nghèo và 80% chi phí KCB đối với các HSSV còn lại.

Trường hợp người tham gia BHYT khi đi KCB BHYT vào ngày lễ, ngày nghỉ tại các cơ sở KCB BHYT có ký hợp đồng KCB BHYT được quỹ BHYT thanh toán trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng BHYT. Cơ sở y tế phải công khai những khoản chi phí mà người bệnh phải chi trả ngoài phạm vi được hưởng của người bệnh tham gia BHYT.

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu