Học sinh là con sĩ quan có được hỗ trợ bảo hiểm y tế?

THỨ NĂM, 25/10/2018 11:05:02

Con của quân nhân chuyên nghiệp đang tham gia BHYT theo đối tượng thân nhân sĩ quan sẽ không phải tham gia BHYT theo nhóm học sinh sinh viên.

Hỏi: Tôi là quân nhân chuyên nghiệp. Các con tôi đều có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) của thân nhân sĩ quan. Được biết thân nhân sĩ quan không thuộc đối tượng tham gia BHYT học sinh, sinh viên (HSSV). Vậy cho tôi hỏi các con tôi có được nhận số tiền 30% mà ngân sách nhà nước hỗ trợ HSSV tham gia BHYT hay không?
NGUYỄN VĂN KHUÊ (Tứ Kỳ)
 
Trả lời: Điều 12 và khoản 2 điều 13 Luật BHYT quy định mỗi người chỉ tham gia BHYT theo một đối tượng. Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định.

Như vậy, các con bạn đang tham gia BHYT theo đối tượng thân nhân sĩ quan nên không phải tham gia BHYT theo nhóm HSSV.

Mặt khác, số tiền mua thẻ BHYT của các con bạn do ngân sách nhà nước bảo đảm nên gia đình bạn không được nhận số tiền 30% mà ngân sách hỗ trợ HSSV tham gia BHYT.

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu