Học lực yếu có được thi vào trường quân đội?

CHỦ NHẬT, 20/09/2020 07:40:27

Hỏi: Trường hợp học sinh bị xếp loại học lực yếu ở lớp 12 có được dự thi vào các trường quân đội?

Trả lời: Theo quy định hiện hành, trường quân đội bao gồm các học viện, trường đại học, trường sĩ quan, trường cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp. Để thi vào các trường quân đội, thí sinh phải đáp ứng các tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức, sức khỏe, văn hóa, độ tuổi.

Trong đó, căn cứ quy định tại điều 15 và khoản 1 điều 36 Thông tư 17/2016/TT-BQP thì để được thi tuyển đào tạo cán bộ cấp phân đội trình độ đại học hệ chính quy và tham gia tuyển sinh đào tạo trình độ cao đẳng quân sự hệ chính quy thì thí sinh phải đáp ứng điều kiện về văn hóa như sau:

- Tính đến thời điểm xét tuyển, đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề (sau đây viết gọn là tốt nghiệp trung học).

- Trường hợp thí sinh tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đồng thời, theo quy định tại điểm a khoản 2 điều 12 Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT thì học sinh đã hoàn thành chương trình học THPT được dự thi tốt nghiệp THPT khi: bảo đảm được đánh giá ở lớp 12 đạt hạnh kiểm xếp loại từ trung bình trở lên và học lực không bị xếp loại kém.

Như vậy, theo quy định hiện hành, trường hợp học sinh bị xếp loại học lực yếu ở lớp 12 nhưng vẫn đạt kết quả tốt nghiệp THPT và đáp ứng các tiêu chuẩn khác thì vẫn được tham gia tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng chính quy của quân đội.

Tuy nhiên, đối với việc tham gia xét tuyển vào các trường trung cấp chuyên nghiệp quân sự hệ chính quy, thí sinh phải bảo đảm tiêu chuẩn xếp loại hạnh kiểm (rèn luyện) các năm học THPT hoặc tương đương phải đạt khá trở lên; xếp loại học lực các năm học THPT hoặc tương đương phải đạt trung bình trở lên.

Xem chi tiết các tiêu chuẩn còn lại để được thi, xét tuyển vào các trường quân đội tại Thông tư 17/2016/TT-BQP.

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu