Đóng bảo hiểm xã hội thấp hơn quy định có được không?

THỨ NĂM, 01/11/2018 09:49:56

Người lao động có trách nhiệm đóng BHXH đúng mức đóng theo quy định của Luật BHXH.

Hỏi: Gần đây, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, tôi dự định thỏa thuận với công ty sẽ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) thấp hơn mức hiện tại. Xin hỏi, tôi có thể thực hiện việc này không?
 
LÊ ĐỨC H. (Chí Linh)
Trả lời: Khoản 2 điều 5 Luật BHXH 2014 quy định: Mức đóng BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) được tính trên cơ sở tiền lương, tiền công của người lao động.

Khoản 19 điều 1 Nghị định 88/2015/NĐ-CP ngày 7.10.2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP cho phép:

- Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000-1.000.000 đồng với người lao động có hành vi thỏa thuận với người sử dụng lao động không tham gia BHXH bắt buộc, BHTN hoặc tham gia không đúng mức quy định.

- Phạt tiền với mức từ 12-15% tổng số tiền phải đóng BHXH bắt buộc, BHTN tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75 triệu đồng với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau: Chậm đóng BHXH bắt buộc, BHTN; đóng BHXH bắt buộc, BHTN không đúng mức quy định; đóng BHXH, BHTN không đủ số người thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, BHTN.

Bên cạnh đó, điểm a khoản 4 điều 26 Nghị định 95/2013/NĐ-CP ngày 22.8.2013 quy định: buộc truy nộp số tiền BHXH bắt buộc, BHTN chưa đóng, chậm đóng đối với hành vi thỏa thuận với người sử dụng lao động không tham gia BHXH bắt buộc, BHTN hoặc tham gia không đúng mức quy định.

Như vậy, theo các quy định nêu trên, người lao động có trách nhiệm đóng BHXH đúng mức đóng theo quy định của Luật BHXH. Trường hợp tham gia BHXH không đúng mức quy định sẽ bị xử phạt hành chính.  

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu