Đòi quyền nuôi con vì vợ cũ tái hôn

THỨ TƯ, 08/05/2019 08:27:55

Vợ cũ tái hôn, giao con cho ông bà ngoại nuôi và không còn trực tiếp nuôi con nên bạn có quyền yêu cầu tòa án ra quyết định thay đổi người trực tiếp nuôi.

Hỏi: Vợ cũ tôi đã tái hôn, để con chung của chúng tôi sinh năm 2014 cho cha mẹ cô ấy chăm sóc. Nhưng gia đình cô ấy chỉ cho tôi thăm con vào chiều chủ nhật nhưng không cho chở đi chơi, không cho đến trường gặp con và không cho về bên nội. Tôi có thể giành lại quyền chăm sóc con không?
NGUYỄN VĂN H. (Thanh Miện) 
Trả lời: Theo điều 84 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn:

Trong trường hợp có yêu cầu của cha, mẹ hoặc cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 5 điều này, tòa án có thể quyết định việc thay đổi người trực tiếp nuôi con.

Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con được giải quyết khi có một trong các căn cứ sau đây: Cha, mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp với lợi ích của con; Người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.

Con của bạn đã trên 36 tháng tuổi, vợ cũ tái hôn, giao con cho ông bà ngoại nuôi và không còn trực tiếp nuôi con nên bạn có quyền yêu cầu tòa án ra quyết định thay đổi người trực tiếp nuôi.

Bạn có thể làm đơn ra tòa án nhân dân cấp huyện nơi vợ bạn cư trú để yêu cầu giải quyết. Tòa án sẽ căn cứ vào chứng cứ mà bạn cung cấp về việc vợ cũ không còn nuôi con để giải quyết cho bạn.

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu