Công ty nợ bảo hiểm xã hội, nhân viên có được hưởng chế độ thai sản?

THỨ TƯ, 12/05/2021 08:11:22

Hỏi: Tôi sẽ nghỉ sinh con vào đầu tháng 6 tới nhưng công ty gặp khó khăn về tài chính nên chưa đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ cho tôi. Vậy tôi có được hưởng chế độ thai sản trong thời gian nghỉ sinh con hay không?

NGUYỄN THỊ LAN (Gia Lộc)

Trả lời: Căn cứ điểm b khoản 1 và khoản 2 điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, lao động nữ sinh con phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi sẽ được hưởng chế độ thai sản. Như vậy, bắt buộc công ty phải thực hiện đóng bảo hiểm xã hội cho lao động nữ đúng pháp luật thì họ mới được hưởng chế độ thai sản.

Theo khoản 3 Công văn 856/LĐTBXH-BHXH ngày 19.3.2013 của Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội, các doanh nghiệp thực sự gặp khó khăn nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội thì cho phép doanh nghiệp đóng bảo hiểm xã hội cho những người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, người lao động thôi việc để giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội và chốt sổ bảo hiểm xã hội nhằm bảo đảm quyền lợi cho người lao động theo quy định.

Do đó, trong trường hợp này, bạn cần đề nghị công ty sớm đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ cho bạn để được hưởng chế độ thai sản.

Theo điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi (mức hưởng hiện nay là 2,98 triệu đồng).

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu