Có bệnh mới mua bảo hiểm y tế được không?

THỨ SÁU, 07/09/2018 10:10:22

Đối tượng quy định tại các khoản 1, 2 và 3 điều 12 của Luật BHYT tham gia BHYT lần đầu, thẻ BHYT có giá trị sử dụng kể từ ngày đóng BHYT.

Hỏi: Mẹ tôi đi khám phát hiện có khối u cần phẫu thuật, nên muốn mua bảo hiểm y tế (BHYT) nhằm hưởng chế độ khi phẫu thuật. Mấy năm gần đây mẹ tôi không tham gia BHYT, xin hỏi giờ mua có được không, nếu có thì hưởng thế nào?
 
TRẦN HÀ ANH (TP Hải Dương)
Trả lời: Theo khoản 3 điều 16 Luật BHYT 2008, sửa đổi bổ sung năm 2014, thời điểm thẻ BHYT có giá trị sử dụng được tính như sau:

Đối tượng quy định tại các khoản 1, 2 và 3 điều 12 của luật này tham gia BHYT lần đầu, thẻ BHYT có giá trị sử dụng kể từ ngày đóng BHYT. Người tham gia BHYT liên tục kể từ lần thứ hai trở đi thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng nối tiếp với ngày hết hạn sử dụng của thẻ lần trước. Đối tượng quy định tại khoản 4 và khoản 5 điều 12 của luật này tham gia BHYT từ ngày luật này có hiệu lực thi hành hoặc tham gia không liên tục từ 3 tháng trở lên trong năm tài chính thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng sau 30 ngày, kể từ ngày đóng BHYT. 

Theo thông tin bạn cung cấp, mấy năm gần đây mẹ bạn đều không tham gia đóng BHYT, do đó theo quy định tại điểm c khoản 3 điều 16 Luật BHYT nếu tham gia lần đầu hoặc tham gia không liên tục từ 3 tháng trở lên trong năm tài chính thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ ngày đóng BHYT và có mức hưởng như sau: Trường hợp đi khám chữa bệnh bảo hiểm đúng quy định được hưởng 80% chi phí khám chữa bệnh BHYT trong phạm vi, mức hưởng quy định (có giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Y tế). Trường hợp tự đi khám chữa bệnh BHYT không đúng quy định thì không được thanh toán đối với chi phí điều trị ngoại trú và được thanh toán 60% chi phí điều trị nội trú tại cơ sở y tế tuyến tỉnh, 40% chi phí điều trị nội trú tại cơ sở y tế tuyến trung ương.

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu