Giáo viên mầm non bị mất việc có được trợ cấp?

THỨ BẢY, 14/08/2021 11:28:46

Hỏi: Tôi là giáo viên mầm non, nghỉ việc mấy tháng nay không có lương vì trường tư thục đóng cửa không có nguồn thu. Tôi có được hưởng trợ cấp nào do mất việc vì Covid-19 không?

HIỀN VŨ (TP Hải Dương)


Trả lời: Theo thông tin cung cấp thì bạn đang nghỉ việc và không được trường trả lương. Như vậy, trường hợp của bạn không phải là chấm dứt hợp đồng lao động mà tạm thời mất việc nên bạn chưa đủ điều kiện để hưởng trợ cấp mất việc làm theo quy định của pháp luật.

Lý do bạn nghỉ việc không được trả lương là vì trường mầm non tư thục nơi bạn làm việc phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng chống Covid-19. Do đó, bạn có thể được xem xét để hưởng khoản hỗ trợ, theo Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ nếu đáp ứng đầy đủ 2 điều kiện sau:

- Giữa bạn và nhà trường thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương. Việc tạm hoãn này diễn ra trong thời hạn của hợp đồng lao động, từ 15 ngày liên tục trở lên tính từ ngày 1.5 đến hết ngày 31.12 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn hợp đồng, không hưởng lương từ ngày 1.5 đến hết ngày 31.12.

- Bạn đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương (Điều 13, Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ).

Theo Điều 14, Quyết định số 23, mức hỗ trợ, sẽ được chi trả một lần với số tiền 1.855.000 đồng/người nếu việc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 15 ngày liên tục trở lên đến dưới một tháng; 3.710.000 đồng/người nếu việc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng trở lên.

Ngoài ra, nếu bạn đang mang thai sẽ được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/người; đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 6 tuổi sẽ được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/trẻ em chưa đủ 6 tuổi và chỉ hỗ trợ một người là mẹ hoặc cha hoặc người chăm sóc thay thế trẻ em.

Theo Điều 15, của Quyết định số 23, hồ sơ đề nghị hưởng hỗ trợ bao gồm:

- Bản sao văn bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng, nghỉ việc không hưởng lương giữa bạn và trường mầm non tư thục.

- Danh sách người lao động có xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội theo mẫu số 05 tại Quyết định số 23.

- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu một trong các giấy tờ sau: giấy tờ chứng minh người lao động đang mang thai, giấy khai sinh hoặc giấy chứng sinh trẻ em; giấy chứng nhận nuôi con nuôi; quyết định giao, nhận chăm sóc thay thế trẻ em của cơ quan có thẩm quyền nếu bạn thuộc các trường hợp này để hưởng thêm mức hỗ trợ.

Việc nộp hồ sơ đề nghị cho bạn và những người lao động đủ điều kiện khác được hưởng hỗ trợ thuộc về trách nhiệm của trường mầm non tư thục (Điều 16, Quyết định số 23), cụ thể:

- Trường mầm non tư thục đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội. Trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận việc tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động.

- Trường mầm non tư thục nộp hồ sơ đến UBND cấp huyện nơi đặt trụ sở chính. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31.1.2022. Bạn có trách nhiệm cung cấp, bổ sung những giấy tờ cần thiết cho Trường mầm non hoàn thiện hồ sơ.

- Trong 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, UBND cấp huyện thẩm định, trình UBND cấp tỉnh.

- Trong 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, UBND cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ, đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả. Trường hợp không phê duyệt thì UBND cấp tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Các quy định về việc hỗ trợ nêu trên không chỉ áp dụng đối với người lao động làm việc tại trường mầm non tư thục mà áp dụng với nhiều đối tượng lao động phải tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương như: làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở các cấp... phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19.

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu